Harmonogram zebrań rodziców oraz Posiedzeń Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
w roku szkolnym 2023/2024


  • 07 września, czwartek Zebrania rodziców klas I– VIII
  • 11 września, poniedziałek, godz.16.30 Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców
  • 16 listopada, czwartek Zebrania rodziców klas I – VIII
  • 4 grudnia, poniedziałek Zebranie Prezydium Rady Rodziców
  • 05 lutego, poniedziałek Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców
  • 08 lutego czwartek Zebrania rodziców klas I – VIII
  • 11 kwietnia, czwartek Zebrania rodziców klas I – VIII
  • 3 czerwca, poniedziałek Zebranie przedstawicieli Rady Rodziców
  • 13 czerwca, czwartek Zebrania rodziców klas I – VIII