Dyrektor szkoły
mgr Karina Gajda
nauczyciel dyplomowany


Wicedyrektor szkoły
mgr Krystyna  Andrzejewska-Gutfrańska
nauczyciel dyplomowany


 Wicedyrektor szkoły
mgr Monika Omulecka
nauczyciel dyplomowany


Wicedyrektor szkoły
mgr Beata Kossakowska-Stopa
nauczyciel dyplomowany