Osoby, które doświadczają cyberprzemocy ze strony innych często czują się osamotnione i cierpią. Pamiętaj! Nie jesteś sam/a!

TZ


Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12