Uczniowie poznali  zasady poruszania się w ruchu drogowym, przypomnieli sobie podstawowe znaki, które później utrwalili wykonując pracę plastyczną. Dzięki temu droga do i ze szkoły będzie bezpieczniejsza :).