W dniach 15 i 16 listopada odbyło się pasowanie na ,,Świetliczaka". Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie włączeni do grona ,, Świetliczaków''. Dzieci ze starszych klas przygotowały dla pierwszaków wierszyki i zagadki dotyczące szkoły oraz świetlicy. Każdy z uczniów dostał dyplom.