Get Adobe Flash player

Ogólnopolska Kampania Społeczna "Szkoła bez przemocy"

W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Szkoła bez przemocy"

Szkoła bez Przemocy to Ogólnopolska Kampania Społeczna prowadzony przez 8 dzienników regionalnych w dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapress oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy.
W tym celu organizowane są różne projekty, w których nasza szkoła aktywnie uczestniczy. Od 2009 r. organizujemy Dzień Szkoły bez Przemocy. Jest to ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczestnicząc w tym projekcie po raz pierwszy szkoła zorgnizowała akcję „Balony do nieba”, które symbolizowały sprzeciw wobec zachowań agresywnych. Współpracowaliśmy również z Gimnazjum nr 9 w Koszalinie, w czerwcu 2011 uczniowie mieli możliwość wysłuchania debaty na temat: Czy i w jakim stopniu profilaktyka w szkole wpływa na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży”. Mogli także porozmawiać z sędzią z Sądu Rodzinnego ze Słupska. Angażując uczniów na rzecz akcji „Stop agresji” proponujemy im, aby w Dniu Szkoły bez Przemocy wszyscy ubrali się na czerwono, co stało się już nasz tradycją. W codziennej pracy wychowawczej odwołujemy się do Zasad oraz Kodeksu Szkoły bez Przemocy.

Dwukrotnie braliśmy udział w konkursie „Wychowawca Roku”. Pani Małgorzata Sandułow nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zdobyła zaszczytny tytuł Wychowawcy roku 2009 oraz Wychowawcy roku 2011 na najlepszego wychowawcę z województwa zachodniopomorskiego. Miała przyjemnośc gościć w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.