Get Adobe Flash player

Bezpiecznie na rowerze

W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Bezpiecznie na rowerze", którego głównym organizatorem jest Wydawnictwo RONDO z Bielska Białej.
Nadrzędnym celem programu jest:
- dopuszczenie do ruchu drogowego przed wakacjami jak największej ilości bezpiecznych, czyli sprawnych technicznie i prawidłowo wyposażonych rowerów,
- wprowadzenie "Paszportu Roweru", jako dokumentu identyfikacyjnego i potwierdzającego właściwą sprawność rowerów,
- lansowanie stylu jazdy w kasku ochronnym i ubraniu z odblaskami, zapewniającymi zwiększoną widoczność i bezpieczeństwo,
- wdrażanie do odpowiedzialności i dbałości o stan techniczny pojazdu.
Do współpracy zaprosiliśmy Policję i Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego,
który aktywnie włączyły się w realizację zadań wynikających z programu.

Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach czwartych i jednej trzeciej. Tematem pogadanek było omówienie zasad ruchu rowerzystów, właściwego wyposażenia roweru oraz jazdy w kasku ochronnym i z elementami odblaskowymi.
W pogadankach uczestniczyło 148 uczniów.

Drugim zadaniem było przeprowadzenie przeglądu technicznego rowerów pod względem obowiązkowego wyposażenia. Do przeglądu przystąpiło 97 uczniów z których to 54 miało sprawny technicznie rower. Stanowi to 56 %.
Jest to zadowalający wynik.

Dodatkowym zadaniem, które nałożyliśmy na zespół realizujący program było przeprowadzenie egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Część teoretyczna egzaminu na kartę rowerową została przeprowadzona podzas lekcji techniki. W tym roku szkolnym
wydaliśmy 100 kart rowerowych. I to jest bardzo dobry wynik.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca i życzliwa pomoc policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie: st. sierż. Adama Załuskiego i st. sierż. Dariusza Bindasa. Podziękowanie składamy panu Dyrektorowi ZORD-u w Koszalinie
Zbigniewowi Wysokińskiemu za pokrycie kosztów udziału naszej szkoły w PROGRAMIE.

W imieniu Dyrekcji Szkoły, uczniów i rodziców składam serdeczne podziękowanie.