Get Adobe Flash player

KONKURS „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI” PÓŁMETEK INTENSYWNEJ PRACY

Od września w naszej szkole trwa konkurs historyczny „Śladami przeszłości”. Jest skierowany do chętnych uczniów z klas 5-8.

Czytaj więcej...

Wyniki etapu szkolnego Małych Olimpiad Przedmiotowych - rok szkolny 2020/2021


MAŁA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z HISTORII

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3 w związku z powrotem dzieci do szkół 18 stycznia 2021 r.

W dalszym ciągu aktualne są PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA PANDEMIĄ COVID-19 znajdujące się na stronie internetowej szkoły.

  1. W szkole będą wyłączone dzwonki. W związku z tym nauczyciel będzie decydował o częstotliwości i długości przerw śródlekcyjnych z zachowaniem zasady ograniczonego do minimum kontaktowania się dzieci z uczniami z innych klas.
  2. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z indywidualnym planem lekcji przekazanym przez wychowawcę klasy.
  3. Uczniowie przychodzą do szkoły nie szybciej niż na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
  4. Z szatni uczniowie korzystają tylko na czas ubierania i rozbierania się a następnie udają pod wyznaczoną salę lekcyjną. Niedozwolone jest przebywanie w szatni grup uczniów.
  5. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole użytkowane będą lampy UVC dezynfekujące pomieszczenia.
  6. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka w ubiór stosowny do warunków pogodowych i umożliwiający przebywanie na świeżym powietrzu.
  7. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w wyznaczonym dla nich czasie.
  8. Stołówka szkolna jest otwarta w godzinach 12.00 - 15.30 zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
  9. Rodzice mają obowiązek zapewnić swoim dzieciom środki ochrony osobistej w ilości wystarczającej na każdy dzień pobytu w szkole.

Szkolny konkurs historyczny "Ślady przeszłości" - zadania na styczeń


    Link do zadań - TUTAJ


Zwycięzcy konkursu historycznego "Śladami przeszłości" za miesiąc grudzień

Jakub Burczak, klasa 8e

Natalia Przewoźna, klasa 7d

Maciej Połatyński, klasa 7g

Zuzanna Zasztowt, klasa 8e

 GRATULUJEMY!