Get Adobe Flash player

Od września 2021 r. w szkole w ramach projektu unijnego Fabryka Kompetencji Kluczowych  odbywają się zajęcia integracji sensorycznej prowadzone przez panią Kamilę Zblewską-Grochowinę.  Celem zajęć   jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”.Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie przystosowywało i poprawiało ich integrację. Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Terapia ma postać zabawy. Nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Atmosfera podczas terapii wpływa na zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku zarówno w sferze motorycznej, emocjonalnej jak i społecznej. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną.

Kamila Zblewska-Grochowina


...::: MIGAWKI :::...