Get Adobe Flash player

Listy dla Ziemi

Jest to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. Dotychczas w akcji wzięło udział 1 650 gmin, 14 866 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz 1 533 250 uczestników. Założeniem akcji jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Pisanie listów było poprzedzone lekcjami tematycznymi na geografii. Cieszy fakt, ze listy napisane były na wysokim poziomie, uczniowie wykazują znajomość i podejmują proste działania proekologiczne.

Najlepszy list napisał Piotr Łyskawka uczeń klasy 7b. Można się z nim zapoznać TUTAJ.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom akcji.
Zespół ds. ekologii