Get Adobe Flash player

Rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez eTwinning

Rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez eTwinning w ramach projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 2020/2021. Projekt polega na współpracy ze szkołami z Hiszpanii i Francji w celu rozwijania u uczniów umiejętności w zakresie dwóch kompetencji kluczowych: wykorzystywania TIK oraz kształceniu umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego podczas realizacji projektu eTwinning. Działania uczniów odbywały się dwutorową poprzez wymianę tradycyjnych listów z kolegami z Francji oraz realizację zadań i mini projektów on-line z uczniami z Hiszpanii. Kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów odbywało się z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Wytwory naszej pracy: prezentacje, kahoot, filmiki, etc zostały umieszczone na twinspace naszego projektu.


...::: MIGAWKI :::...