Get Adobe Flash player

Deklaracje i zgody rodziców - 2020/2021


Deklaracja  uczęszczania na lekcje etyki - TUTAJ

Deklaracja  uczęszczania na lekcje religii - TUTAJ

Zgoda na publikację wizerunku - TUTAJ

Oświadczenie rodzica o korzystaniu z posiłków - TUTAJ