Get Adobe Flash player

Szkoła Zarządzająca Wiedzą

W 2008 roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła Zarządzająca Wiedzą” pod patronatem MEN. Autorkami programu są Mirela Nawrot i Irena Dzierzgowska, a jego celem była zmiana sposobu kształcenia i wychowania w szkołach. Program „Szkoła Zarządzająca Wiedzą” realizowany był w klasach IV-VI i składał się z 6 modułów:
Moduł 0 to wprowadzenie do programu
Moduł 1 - Planowanie
Moduł 2 - Zdobywanie wiedzy
Moduł 3 - Twórcze myślenie
Moduł 4 - Prezentacja wiedzy
Moduł 5 - Samoocena
SZW to program, który uczy jak się uczyć. Uczniowie stawali się menedżerami własnej wiedzy. Aby nią sprawnie zarządzać, uczyli się między innymi jak planować własną przyszłość, ustanawiać cele, właściwie wykorzystywać czas, docierać do różnych źródeł informacji, sprawnie korzystać z własnej pamięci, jak rozbudzać własną ciekawość i wyobraźnię, jak bronić własnych poglądów, ale też z uwagą i zainteresowaniem słuchać innych, jak umiejętnie podkreślać swoje silne strony i realnie oceniać braki.
Uczniowie, którzy spełnili wymogi programu uzyskali tytuł „Menedżer Wiedzy”, a szkoła uzyskała tytuł
„Szkoła Zarządzającą Wiedzą”.
W roku szkolnym 2010/2011 zakończono realizację programu. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem. Dzięki niemu dzieci nauczyły się większej zaradności, samodzielności i przedsiębiorczości. Poprawiła się również motywacja uczniów.

Opracowała
Małgorzata Buzała