Get Adobe Flash player

Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego

Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego powstało 18 stycznia 2005r. Wśród 15 elitarnych członków SSI znajduje się również nasza szkoła. SSI jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, którzy stosując innowacyjne metody kształcenia i wychowania, dążą do podniesienia jakości pracy swojej szkoły i wpływają na środowisko edukacyjne - w celu stworzenia warunków optymalnego rozwoju ucznia.