Get Adobe Flash player

Projekt Edukacyjny Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy

Od 1 lutego 2011 r. w naszej szkole został wdrożony Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY”. Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.

Projektem zostały objęte klasy I a z wychowawczynią p. Anną Burdach i I c z wychowawczynią p. Jolantą Wyrzykowską. W szkole powstał Projektowy Ośrodek Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów” w ramach którego odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1a oraz 1c.